Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

5

Matteborgen 5B - kapitel 7 - bråk

Skyttorps skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 10 mars 2020

I det här kapitlet lär vi oss mer om bråk och att koppla det till decimaltal och procent. Vi lär oss att storleksordna olika bråk och räkna ut bråkdel av ett antal.

 

 

Mål för Kapitel 7: Bråk

När du arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

  • skriva en halv med olika bråk
  • jämföra och storleksordna bråk
  • räkna ut en del av ett antal
  • skriva bråk med tiondelar eller hundradelar som ett decimaltal
  • Koppla bråk till procent

Arbetssätt

  • Gemensamma genomgånger och samtal 
  • Enskilt arbete med boken "MatteDirekt Borgen" kapitel 7. 
  • Grupparbete med boken "MatteDirekt Borgen" kapitel 7. 
  • Gemensam problemlösning - enskilt, par, grupp (EPA-modellen)
  • Bingeluppgifter samt läxor

Utvärdering/reflektion 

Diagnos kapitel 7 med efterföljande repetition/fördjupning 

 


Läroplanskopplingar

kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,

genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,

Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.

Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.

Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matriser i planeringen
Matematikmatris 4-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback