Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Muntlig presentation

Almåsskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 10 mars 2020

Att hålla tal

Muntlig presentation vecka 11-13

Syfte  

” Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med […] underbyggda argument på ett sätt som […] för samtalen och diskussionerna framåt. Dessutom kan eleven förbereda och genomföra […] muntliga redogörelser med […] fungerande struktur och innehåll och […] anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.”

– ur Kunskapskraven för svenska i Lgr 11

  

Hur kommer vi att arbeta med detta?

Vi kommer att:

  • Ha genomgångar. 
  • Läsa litteratur.
  • Diskutera och reflektera, enskilt, i par och i hel klass.
  • Se och lyssna på berömda tal.
  • Skriva ett eget tal.
  • Ge respons

  

Vad kommer att bedömas?

Talet som ska skrivas och hållas enskilt inför klassen och responsen som ges.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback