Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

5

Faktatext åk 5

Emanuelskolan, Sjöbo · Senast uppdaterad: 10 mars 2020

Vi ska arbeta med texttypen faktatext. Vi kommer att gå igenom hur en faktatext är uppbyggd och du ska få träna på att skriva egna faktatexter.

 

Arbetsområde:

 

Vi kommer att arbeta med texttypen faktatext. Du kommer att träna på olika strategier för att skriva en faktatext där text, ord och bild samspelar. Du kommer att få läsa faktatexter och lära dig plocka ut fakta samt skapa en egen faktatext som ska bli en Google presentation.

 

 • En faktatext om valfritt ämne.
 • En faktatext om en författare 

Mål:

 • Lära dig hur en faktatext är uppbyggd
 • Utveckla din förmåga att skriva faktatexter med tydligt innehåll och struktur.
 • Öka din förmåga att söka efter relevant information kring det du skriver om.
 • Öka din förmåga att använda ämnesspecifika ord och begrepp.
 • Använda dig av tidsord och förklarande ord när du presenterar ditt ämne.
 • Lägga till bilder till din text som förstärker budskapet.
 • Träna din förmåga att kolla av källor, säkra eller osäkra?
 • Du ska även ange vilka källor du använt dig av.

Undervisning:

 • Arbete i Språklära, Klara svenskan.
 • Vi arbetar med att läsa och förstå faktatexter.
 • Vi kommer gå igenom ämnesspecifika ord, tidsord samt förklarande ord tillsammans.
 • Du kommer att skriva både på dator och tankekarta på papper.

 • Vi läser gemensamt faktatexter och plockar ut det viktiga med hjälp av frågor.

 • Vi kommer att träna på muntlig redovisning.

 • Du kommer att få ge kamratrespons.

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.

Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.

Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter