Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

7 - 9

Hållbar utveckling - ur ett brett perspektiv

Fröknegårdskolan, Kristianstad · Senast uppdaterad: 10 mars 2020

"Vi har inte ärvt jorden av våra föräldrar, vi har lånat den av våra barn" Syftet med det här arbetsområdet är att du ska få fördjupade kunskaper om hållbar utveckling och de tre delar som detta område består av; de ekologiska, sociala och ekonomiska utmaningar som samhället står inför. Samspelet mellan människa och miljö poängteras specifikt och sätts också in i en kontext där sårbara platser diskuteras ur olika perspektiv. För att bättre förstå hur världen hänger ihop behöver du vara van vid att läsa kartor och kunna en hel del namn på platser utantill. Namngeografiska kunskaper behövs också för att lättare kunna analysera geografiska samband. Du behöver repetera detta kunskapsområde på egen hand, lämpligen via Seterra. Utan att ha koll på vad världsdelarna och världshaven heter och var de ligger blir det svårare att prata om geografi och hållbar utveckling.

Undervisning, källor, digitala verktyg och material: Clios texter, läsguider och aktiviteter, filmer från Studi (9 st utdelade), Quizlet, Edpuzzle, Socrative

Bedömning: Fortlöpande observationer under lektionerna, deltagande i diskussioner och aktiviteter, quiz, inlämning av uppgifter, sammanfattande skriftligt prov (31/3)

Tidsplan: v. 10-14 (prov 31/3)

 

 

 


Läroplanskopplingar

utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.

Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.

På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.

Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.

Förnybara energitillgångar, till exempel sol- och vindenergi och alternativa drivmedel.

Matriser i planeringen
Hållbar utveckling
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback