Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

7 - 9

Nordiska språk/Minoritetsspråk

Farsta grundskola/Adolf Fredriks musikklasser, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 17 mars 2020

Sveriges geografiska grannar är Finland, Norge och Danmark. Tillsammans med Island och Färöarna bildar vi Norden. Till de nordiska språken räknas svenska, danska, norska, isländska och färöiska. Med minoritetspråk menas ett språk som är levande och talas i ett land men bara av en minoritet av befolkningen. År 2000 blev fem av de små språken erkända som minoritetsspråk: samiska, meänkieli, finska, jiddisch och romani. I det här arbetsområdet ska vi lära oss mer om våra nordiska språk och våra minoritetsspråk.

Hur ska vi arbeta?

- Läroboken Svenska direkt 9 sid. 342-381

- Filmer om nordiska språk, minoritetsspråk och språklagar

- Diskussioner och frågeställningar om minoritetsspråkens ställning

- Lyssna och delta i samtal och genomgångar

- Besvara frågor om ämnet

Begreppslista:

Officiellt språk

Minoritetsspråk

Majoritetsspråk

Förstaspråk/modersmål

Andraspråk

Meänkieli, jiddisch, romani chib, finska, samiska, teckenspråk

Indoeuropeiska, germanska, fornnordiska

Nynorsk, bokmål

Vad ska du lära dig och hur bedöms det?

- Om minoritetsspråk och nordiska språk

- Göra en kort presentation i grupp kring något av minoritetsspråken 

- Prov på Nordiska språk. Kunna skilja på de olika nordiska språken och känna till några av deras särdrag. Lära dig räkna på danska t.ex. Veta skillnaden mellan bokmål och nynorsk. Kunna redogöra för den norska språkstriden.

 

 

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

söka information från olika källor och värdera dessa.

Matriser i planeringen
Minoritetsspråk och Nordiska språk
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback