Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

5

Engelska VT-20 Åk 5

Freinetskolan Mimer , Freinet · Senast uppdaterad: 10 mars 2020

English - spring term 2020

Centralt innehåll

Kommunikationens innehåll

Lyssna och läsa

Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion

Arbetssätt, arbetsformer

Kommunikationens innehåll

I engelskämnet så arbetar vi med välbekanta områden, intressen, platser och liknande som eleverna känner till. På torsdagslektionerna har vi genomgångar och gruppaktiviteter och på onsdagar och fredagar färdigställer och färdighetstränar vi. 

Lyssna och läsa - reception

 • Vi ser på filmer med tydligt talad engelska.
 • Vi följer instruktioner som vi hör i musik eller i inspelade samtal. 
 • Vi följer instruktioner som vi läser.
 • Vi samtalar på engelska om saker i vår närmiljö.
 • Vi sjunger sånger, läser sagor och dikter på engelska.
 • Vi tränar på att använda olika strategier för att förstå vad någon säger. 
 • Vi använder texter och fakta i våra arbeten som är relevanta för det vi arbetar med. 
 • Vi bekantar oss med uttal, intonation och språkstruktur genom att lyssna på olika typer av talad engelska.

Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion

 • Vi skriver och berättar om oss själva och varandra.
 • Vi pratar engelska med varandra i övningar såsom i sketcher, spel och liknande.
 • Vi bekantar oss med uttal och intonation genom att tala engelska med varandra och andra.
 • Vi färdighetstränar ordkunskap, stavning och skrift genom en mängd olika övningar. 
 • Vi sjunger på engelska.
 • Vi tränar grammatiska regler genom bland annat spel, lekar och andra övningar.

De här förmågorna kommer att bedömas

 • Förmågan att

Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.

Åsikter, känslor och erfarenheter.

Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.

Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.

Sånger, sagor och dikter.

Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.

Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.

Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.

Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Matriser i planeringen
Engelska åk 4-5
Uppgifter
English - London presentation

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback