Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

3 - 6

Allemansrätten

Dibber Fänsåker, Dibber Sverige AB · Senast uppdaterad: 10 mars 2020

Det är viktigt att vi tar hand om vår natur på bästa sätt. Men också att alla vet vad som finns för regler när man vistas i den. Därför är allemansrätten så viktig att kunna!

Bakgrund

Allemansrätten är en fantastisk möjlighet för alla att röra sig fritt i naturen. I Sverige får alla vara i naturen även på områdden som någon annan äger. Detta kallas för allemansrätt och är en viktig del av vår kultur. Den viktigaste grundregeln för allemansrätten är "inte störa- inte förstöra"

 

Det här får du göra i den svenska naturen:

 • Gå, cykla och vara nästan överallt. Men inte för nära bostadshus.
 • Om du öppnar en grind måste du stänga den bakom dig.
 • Tälta en natt där jag får.
 • Bada, åka båt och gå i land men inte nära någons hus.
 • Plocka blommor (ej fridlysta), bär och svamp.
 • Fiska med metspö utmed kusten och de fem största sjöarna.
 • Du får göra upp eld om du är försiktig - men inte på bergshäll, den kan gå sönder.
 • Jag vet hur jag gör mina behov i skogen, ha med papper och spade.

Du får inte:

 • Gå över någons tomt, trädgård, plantering eller odlad mark.
 • Du får inte elda om det blåser hårt eller är mycket torrt väder.
 • Du får inte skada eller ta träd och buskar.
 • Inte lämna skräp - det kan skada djur och människor
 • Inte jaga, störa eller skada djur.
 • Inte ta fågelägg, eller röra djurens bon eller ungar.
 • Hundar får inte vara lösa i naturen mellan den 1 mars och 20 augusti. Hundarna kan skrämma djurens ungar.

Genomförande

Vi pratar på samlingen om vad Allemansrätten är för någonting och vad den innebär.  
Vi dokumenterar genom observationer, reflektioner, tar bilder samt söker fakta på läroplattan. 

Lekar

Allemansrätten: Alla barn står på en linje. Markera en plats för sant och en för falskt. Ledaren läser upp ett påstående om allemansrätten, exempelvis "alla har rätt att gå i skogen" De barn som tycker att det är rätt springer till den platsen som är sant, Här får barnen ytterligare en chans till att repetera och fundera över allemansrätten.

Bortsprungna hundar: Det är flera hundar som kommit bort. En pedagog får placera ut hundarna i skogen. Barnen måste hjälpa till att hitta hundarna. Dela ut varsitt ”koppel”och be dem leta upp den hund som har samma färg på halsbantet.

Kossorna: Bondens kor har kommit bort. En pedagog får placera ut kossorna i skogen. Du måste även bygga en hage av pinnar, kom ihåg att lämna hagen öppen. Låt barnen leta efter kosssorna och lägga tillbaka dom i hagen. När barnen går för att hämta fler kossor kastar du ut dem från hagen. Barnen ska själva komma på att man måste stänga grinden efter sig, annars fortsätter kossorna att springa ut.

 

Utvärdering 

Vi utvärderar vid vårterminens slut genom samtal med barnen, samt utifrån våra observationer.

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter