Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap, SO (år 1-3)

·

Årskurs:

2

SO: Religion åk 2

Högadalsskolan F-6, Härryda · Senast uppdaterad: 16 mars 2020

Religion handlar om sådant vi tror men egentligen inte kan veta säkert. Det handlar också om traditioner och om hur människor tänker att vi ska vara mot varandra.

 

Vad ska vi lära oss om religion?

 • Någon högtid, plats, symbol och berättelse från kristendom, judendom och islam.
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap.

 

Varför ska vi lära oss om religion?

 • För att få en förståelse för vad religion är och att människor kan ha olika tro.

 

Arbetssätt - Hur ska vi lära oss om detta?

 • Läsa texter om barn som har olika religioner.
 • Se filmklipp där likheter mellan de olika religioner tas upp.
 • Göra Venn-diagram kring begrepp utifrån de olika religionerna.
 • Skriva faktatexter och samtala kring dem.
 • Samtala kring elevnära frågor, till exempel hur man kan använda sig av den gyllene regeln och hur man ska vara mot sina kompisar.
 • Göra en mini-religionsbok.
 • Lyssna till och återberätta berättelser ur Bibeln.
 • Göra en bilduppgift om religionernas olika symboler.

 

Elevinflytande

 • Du får i starten av arbetsområdet ställa frågor som under arbete gång kommer att besvaras.

 

Vilka förmågor kommer du att få möjlighet att utveckla?

 • Du får utveckla din förmåga reflektera kring olika livsfrågor.
 • Du får utveckla din förmåga att analysera olika religioner och dess likheter.

 

 Bedömning

 • Du deltar aktivt i samtal.
 • Du reflekterar kring det vi lär oss i olika texter och i filmklipp genom att svara på frågor både muntligt och skriftligt.
 • Du kan återberätta en central berättelse ur Bibeln.
 • Du kan en symbol, en helig plats och en högtid från kristendom, judendom och islam.

 

 

 


Läroplanskopplingar

analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,

reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,

Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.

Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.

Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.

Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.

Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.

Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback