Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

7 - 9

Tyska Genau 4 Årskurs 9 del2

Lorensberga 7-9, Ludvika · Senast uppdaterad: 10 mars 2020

Hallo und herzlich Willkommen zum Deutschunterricht! Hej och hjärtligt välkommen till tyska lektionen! Vi kommer att lära oss att presentera och kommunicera på tyska samt många andra roliga saker!

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet moderna språk ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i målspråket och kunskaper om områden och sammanhang där språket används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.

 

Undervisning, arbetssätt och redovisning

Vad ska vi lära oss?

o   Att prata om mod, osäkerhet  och andra känslor, särskilt kärlek.

o   Att berätta om vad man får/ inte får göra.

o   Att berätta om vad man tycker om / inte tycker om.

o   Att uttrycka känslor.

o   Att använda verb som kan ha två objekt.

o   Klockan.

o   Att prata om hur man är klädd.

o   Fakta om Tysklands historia.

 

    • Grammatik:

o   Personligapronomen i dativ.

o   Verben som styr dativ eller ackusativ.

o   Prepositioner som styr ackusativ eller dativ.

o   Verben danken, glauben, gratulieren, helfen.

o   Löst sammansatta verb

o   verben gehören och gefallen

o   Att använda dieser och welcher

o   Oregelbundna verb

o   Possessiva pronomen i dativ

o   Passiv form

o   Rättstavning, stavning.

 

 

Hur ska vi lära oss detta?

Vi kommer att arbeta med boken "Genau 4" med stöd av Gleerups.

·       Läsning, lyssning av texter.

·       Hörförståelseövningar till respektive kapitel:

o   https://www.ovningsmastaren.se/ovningsmastaren/index.php/exercise/ljudmastaren/2903

·       Genomgångar: grammatik och ord.

·       Genomgång av Pronomen (personliga och possessiva)

·       Genomgångar av rättstavning.

·       Användning av versaler och gemener.

·       Skrivövningar i olika former.

Läsa på/kunna glosor både skriftligt och muntligt (eleverna måste leta efter alla ord som de inte känner igen från de texterna som vi arbetar vi med.) 

·       Övningar från: 

o   https://www.ovningsmastaren.se/ovningsmastaren/index.php/exercise/lucktext/1790

o   https://www.gleerups.se

o   Mm.

Hur bedömningen kommer ske:

  • Muntlig redovisning varje lektion.
  • Presentationer.
  • Inlämningsuppgifter.
  • Hörförståelsetest.
  • Läsförståelsetest.
  • Skriftliga tester i olika former.

 

För att får E i betyget måste eleverna ha godkänd i alla olika typer av redovisning eller momenten.

 

 


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.

Åsikter, känslor och erfarenheter.

Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.

Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.

Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Matriser i planeringen
Moderna språk Tyska Årskurs 9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback