Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F - 6

Plus Plus Bryggans fritids

Västervångskolan F-9, Trelleborg - slutgallrad · Senast uppdaterad: 12 mars 2020

Under vt-20 har vi en aktivitet som innebär att vi bygger med Plus Plus klossar

 

Lärmål.

 Bygga och konstruera efter en bild eller ritning och fritt byggande.
Samarbeta med kamrater.

 

Planering av utvärdering.

 Tumme upp efter aktivitet.
Egen utvärdering av pedagog.

 

Undervisning.

 Vi kommer under våren att ha bygga och konstruera som en valbar aktivitet. Den innebär att man tillsammans i par eller små grupper bygger och konstruerar något efter en bild eller en ritning samt även bygger fritt tillsammans. Vi kommer att använda oss av Plus Plus.


Läroplanskopplingar

pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,

skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,

kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,

skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,

Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.

Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.

Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.

Matriser i planeringen
LGR11 - KAPITEL 4 FRITIDSHEM
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback