Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 2

Projektuppdrag 2019-2020

133491 Förskolan Fyren, Stockholm Södermalm · Senast uppdaterad: 11 mars 2020

Vilka platser på Södermalm är viktiga i barnens värld? Genom ett utforskande arbetssätt i undervisningen får barnen utveckla sitt ekologiska medvetande och utforska sitt närsamhälle. Barnen ges möjlighet att ha inflytande och påverka sin vardag och sin framtid.

Barnens projektuppdrag 2019-2020

Hur kan barnen på Södermalm utveckla sitt ekologiska medvetande genom ett utforskande arbetssätt?

Hur möjliggör vi undervisning för en hållbar framtid?

 

Syftet med ett projektuppdrag är att redan från terminsstart vara igång med något spännande att utforska tillsammans.

Vilka är barnens mötesplatser i stadsdelen?

Vad ser barnen?

Hur använder barnen staden?

Hur utforskar barnen en plats?

 

Vi i förskolan vill ge barnen hopp om en möjlig framtid, visa på

kreativt NYTÄNKANDE och ge barnen en känsla av att alla människor kan påverka sin egen framtid.

Vi vill föra en dialog med de yngsta medborgarna i staden! Tillsammans vill vi utforska barnens tankar och idéer om deras närmiljön:

Trottoaren, t-banan, bussarna, båtarna, torgen, gräsmattorna, bänkarna, brunnslocken, statyerna, sopkorgarna, skyltarna och allt annat spännande runtomkring oss.

Allt hänger ihop - samspel mellan miljö och individer. Vi är en del av naturen/staden och vi behöver varandra

”En positiv framtidstro ska prägla förskolans utbildning och ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö, natur och samhälle.

Barnen ska också ges möjligheter att utveckla kunskaper som kan bidra till en hållbar utveckling”

Lpfö 18, sid 9

 

 

Projektuppdraget:

Att tillsammans med ditt barn ta en bild på en plats i er stadsdel som barnet visar intresse för.

Skriv ner barnets tankar/frågor kring det ni fotograferat.

Ta med/skicka bilden till förskolan.

 

Bildresultat för agenda 2030 17 mål

Ett grönare, renare, vackrare, vänligare, öppnare, mer tillgängligt, hälsosammare Södermalm - En plats där alla växter, djur och människor mår bra.

Södermalms nämndmål lyfter vikten av att verksamheten är likvärdig och har en hög kvalitet, liksom att barnens utveckling och lärande sker i samspel med omgivningen. Verksamheten prioriterar arbetet med att ge barnen möjlighet att utveckla sitt språk och sin förståelse för matematik och naturvetenskap.

Förskolan har flera styrdokument att förhålla sig till: FN.s Globala mål , Agenda 2030 och förskolans läroplan kring hållbarhet.

 

Södermalms stadsdelsförvaltning

Förskoleavdelningen


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback