Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7

Kap 6 Procent åk 7 vecka 11 - 17 7d

Stenhammarskolan 7-9, Flen · Senast uppdaterad: 18 mars 2020

Procent betyder av hundra, hundradel. 1% =1/100 = 0,01

Kap 6 Procent

Mål
Du ska kunna:
Växla mellan procentform, bråkform och decimalform
Räkna ut hur mycket en viss procent av något är
Räkna enklare procentuppgifter med huvudräkning. 
                        Grön kurs                            Blå kurs                                   Läxa
v 11  170-171  182-183  se till att följa planeringen   
 v 12  172-175  184-187    
 v 13  176 -178   188-189 + diagnos    
 v 14  Diagnos   Diagnos    
v 16  rep + fördjupning ,%  rep + fördjupning ,%    
 v 17 Provvecka Provvecka    
       

Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.

Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.

Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras vid programmering för matematisk problemlösning.

Matriser i planeringen
Matematik 7-9
Uppgifter
test %

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback