Skolbanken Logo
Skolbanken

Test mal, Kronobergs förskola

083081 Förskolan Kronoberg, Stockholm Kungsholmen · Senast uppdaterad: 11 mars 2020

Uppstarts planering, målstyrning

Bakgrund/Nuläge

En kort barkgrund kring intresset hos barngruppen, vad har ni undersökt, prövat, utmanat barnen kring? Vad är de intresserade av? Koppla detta till övergripande gemensamma tema utifrån Verksamhetsplan och prioriterade områden. Utveckla syftet med ert arbete och val av arbete.

 

 

Målkriterier:

Här skriver ni tre tydliga delmål utifrån övergripande läroplansmål och konkretiserar det till ert arbete med barngruppen. Tänk även på de prioriterade målen som är framtagna utifrån verksamhetsplanen.Arbetssätt:

Här skriver ni hur ni kommer att arbeta för att nå målen. Utgå från ett inkluderande arbetssätt - glöm inte barnkonventionen. 

 

 

Reflektion:

Gå igenom frågorna på er reflektionstid. Se över arbete från er OneNote och sammanställ era reflektioner och analyser längst ner i planeringen under ytan "Reflektion och analys" och svara på frågorna:

  • Vad visar barnen intresse för och hur uttrycker dom det, barnens reflektioner?
  • Vilket lärande ser ni hos barnen?
  • Vad går bra och mindre bra?
  • Planering framåt, Hur går vi vidare och varför? 

 

 

Mål:

Glöm inte att koppla läroplansmål till planeringen. Här gör ni mer övergripande kopplingar och bryter ner det i era lärloggar som sker löpande under terminen.

 

 


Läroplanskopplingar

upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback