Skolbanken Logo
Skolbanken

Samling

Smedby förskola, Hedemora · Senast uppdaterad: 11 mars 2020

Förutom teoretiska kunskaper som matematik och språk, tränar vi även på bland annat turtagning, respekt och självkänsla vid samlingarna.

Syfte: Få barnen att respektera varandra genom att lyssna på den som pratar och träna på turtagning. Utmana barnens förmågor.

Hur: På samlingen spelar vi t.ex. trumma i tur och ordning, alla barn får en uppgift (om de vill), vi uppmuntrar barnen att lyssna på varandra och oss.

Mål: Att alla barn ska våga ta plats i gruppen. Att barnen kan lyssna på den som pratar.


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback