Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Upplevelser och påverkan av musik

Palettskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 16 mars 2020

Uppsats om musikens funktion i samhället.

Denna skrivuppgift är konstruerad på följande sätt:

 

Uppgiften utgår från följande påstående som är relativt vedertaget: Musik är en förutsättning för ett rikt, mänskligt liv.

 

Nedan följer 5 st frågor som behandlar detta påstående. Er uppgift är att skriva om dessa frågor på ett analyserande sätt där er kunskap, era tankar och era motiveringar ligger till grund för delbetyget på detta betygskriterium. 

1. När och var förekommer musik?

2. Vad gör människor i samband med musik?

3. Förekommer speciell musik vid ritualer och ceremonier?

4. När brukar man ha musik och inte? 

5. Vilken musik passar var och när, exempelvis vid ett sportevenemang, ett bröllop eller en begravning?

På samtliga frågor ska flera exempel ges och motiveringar till varför ni valt dessa exempel finnas. Tänk på att frågorna är en utgångspunkt och ska ligga till grund för era egna påståenden som utvecklar de olika frågorna. Betygskriteriets olika nivåer E-A finns i Unikum. Texten kan skrivas som en uppsats eller som en punktlista. Om ni väljer att skriva som en punktlista måste kopplingarna mellan frågorna vara extremt tydliga och genomtänkta. Ni ska dela dokumentet med mig digitalt så att jag kan vara ett bollplank genom hela skrivandet. Antal sidor är inte specificerat, det är innehållet som räknas, MEN, eftersom en genomtänkt motivering kräver att ni skriver mer än några meningar per fråga så rekommenderar jag att skriva minst en A4 sida. Om ni kan använda er av den kunskap ni redan har om till exempel andra musikkulturer och hitta samband eller dra jämförelser/paralleller med den västerländska musikkulturen som vi är en del av är det såklart en hjälp för er att motivera era egna tankar om frågorna. 

 

Inlämnas digitalt senast den 22/4 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback