Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

F - 3

Klockan - analog och digital

Djurgårdsskolan, Kristinehamn · Senast uppdaterad: 11 mars 2020

Klockan behöver du kunna för att klara av en vanlig dag och den har du stor nytta av i vardagen. Det behövs för att svara på frågor som: När är börjar mitt favoritprogram på TV? Hur långt tid är det tills dess? Hur lång tid tar det att gå till skolan? När måste jag då börja gå? Hur lång tid är det kvar på lektionen? Hur lång tid är min aktivitet? Hinner jag då gå till kalaset som börjar 1 timme senare? Kanske måste jag ta bussen? Hur läser jag av tidtabellen? Det är verkligen viktigt att kunna klockan!

 

Syfte

Varför ska vi lära oss klockan?

Du kommer få utveckla din förmåga att använda klockan för att berätta om när olika saker händer.

Du kommer få utveckla din förmåga att göra en rimlig uppskattning av hur lång tid saker i din vardag tar.

 

Konkretiserade mål 

Du ska kunna:

 • timvisare, minutvisare och sekundvisare samt riktning som visarna rör sig.
 • dygn=24 h, timme= 60 min, halvtimme=30 min, kvart=15 min
 • hela och halva timmar - analog/digital
 •  kvart i och kvart över - analog/digital  
 • tio över och tio i - analog/digital tid
 • fem över och fem i - analog/digital tid
 • tjugo över och tjugo i samt fem i halv och fem över halv  - analog/digital.
 • visa förståelse för alla klockslag med fem minuters mellanrum - analog/digital.
 • begreppet om en halvtimme, 20 min, 5 min, 40 min - analog/digital.
 • läsa av tabeller med tid. - analog/digital.
 • uppskatta tid och räkna ut hur lång tid något tar.

 

Undervisning

Du kommer att få möjlighet att träna på detta genom:

 • elevaktiva genomgångar på Active-board.
 • delta i samtal och diskussioner utifrån en samtalsbild.
 • praktiskt arbete, klockspel och övningar med klasskamrater.
 • övningar på dator t.ex. skolplus
 • öva på ex busstidstabeller och kunna svara på tidsfrågor gällande tabellen.
 • repetitionshäfte analog tid
 • arbete i läromedlet Favorit matematik 3B kap 2: skriva digital tid hel timme, halv, kvart i och kvart över, skriva digital tid 0 till 12 samt 12 till 24. Mätning av tid - räkna ut i huvudet hur lång tid något tar och bekanta sig med tidtabeller samt öva på problemlösning gällande tid.

 

 

Bedömning

Vad som skall bedömas och hur det går till: 

 • Delaktighet vid genomgångar och under lektionsarbete samt grupparbete.
 • Formativ bedömning t.ex grupparbete, vid användning av mini-Whiteboards, mattespel, exit-tickets.
 • Summativ bedömning - diagnos Favoritmatematik

 


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

föra och följa matematiska resonemang, och

Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.

Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Uppgift 1

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback