Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

8

Skriv och spela in en låt! (8)

Tågaborgsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 11 mars 2020

Vi skriver en låt med hjälp av röst, instrument och digitala verktyg.

Uppgiftens upplägg:

Du samarbetar tillsammans med andra i din grupp där ni:

1. Skriver en text med vers, brygga och refräng.

2. Skapar musiken med datorns hjälp eller helt akustiskt, gärna kombinerat.

3. Spelar in låten

4. Framför den live i klassen.


Läroplanskopplingar

skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och

Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.

Rytmisk och melodisk improvisation till trumkomp, ackordföljder eller melodislingor med röst och instrument.

Musikskapande i olika genrer, till exempel visor, ljudkompositioner och låtar.

Musikalisk gestaltning där olika uttrycksformer kombineras.

Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.

Digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning.

Matriser i planeringen
Skapa låtar / kompositioner med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg i åk 7
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback