Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

1:an - Naturvetenskap/Kroppen- 2020-03-16

I Ur och Skur förskola, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 16 mars 2020

1:an - Pedagogens dokument - Spaltdokumentation och insamlande Hudiksvalls kommun

Pedagogens dokument - Spaltdokumentation och insamlande

  • Försöka se och förstå vad som pågår i verksamheten, utan en på förhand bestämd ram av förväntningar och normer

  • Lyssna in det som pågår bland barnen och synliggöra det genom att dokumentera det

  • Fånga barnens lärprocesser och lärstrategier genom att fotografera, anteckna, och filma det som sker

  • Barnen vara delaktiga i arbetet med att dokumentera och resonera kring det som samlas in

  • Samtalen och reflektionerna tillsammans med både barn och arbetslag är avgörande för arbetet med pedagogisk dokumentation ska kunna bidra till att utveckla verksamheten

  • Göra läsningar” som ett inledande moment i en analys med fokus på de egna reflektionerna och genom det skärpa sitt lyssnande och seende

  • Göra läsningar med barnen och föra en tät dialog med dem om innehållet i det man utforskar. Att få se, diskutera och reagera på dokumentationen under arbetets gång kan inspirera barnen till att direkt pröva de strategier eller material som andra barn har prövat

 

 

 

Pedagogens insamling spaltdokumentation

Pedagog:  Veronica     Datum: 12/3 2020      

Förutsättningar:  inne efter frukost vid smartboarden     

Mål- och kunskapsområde:  naturvetenskap 

Nyfikenhetsfråga:    kroppen  

Barnet gör/säger

Pedagogens tankar

Pedagogens reflektioner

     jag frågar barnen: Vad är Grön Flagg? Barnen svarar att man är rädd om naturen, djuren och klimatet. Att vi sitter i grupper och jobbar med naturen.

Jag frågar: Är vi bra på att jobba med GF?

alla barnen svarar ja unisont.

Vi pratar om våra sinnen och om vi kan använda dom i vår trädgård och det tycker dom alla att vi ska. Fast först tycker dom vi ska ge trädgården lite kärlek. -vi kan väl måla lådorna! Och ha blommor att lukta på säger dom på en gång.

barnen säger att dom vill så sallad, för det kan man äta och då slipper vi åka till affären. Vi kommer på att det inte kommer kosta något för oss då vi tagit egna frön och har en egen fröbank.

 

     jag tänker att vi ska börja jobba med vår trädgård

     Att barnen har koll på våra sinnen och hur vi kan använda dem. Att vi kan använda sinnena för att utforska saker.

Vilken reflektion tar jag med mig till arbetslaget?

     Att vi måste jobba mera med våra sinnen, detta för att utmana barnen att lära sig om sinnena och hur vi kan använda.

Interaktioner med material och lärandemiljö, för mycket, för lite, rätt material?

     Vi skulle behöva mera saker för att utmana barnen i att använda sina sinnen

Vad verkade barnen mest intresserade av?

     Att återvinna

Vad blev jag som pedagog nyfiken på?

     Att barnen vill veta mera om återvinning och hur man kan jobba med återvinning

Hände något oväntat? Vad förundrades jag över?

     Att ett barn sa att en av föräldrarna jobbade med återvinning

Vilket lärande kunde jag se?

     Barnen vet att vi har olika sinnen, men det behöver öva på att använda sina sinnen

Barnens samlärande/lärande av varandra?

    Att dom hjälpte varandra komma på saker som har med vårt återvinnande att göra. 

Mitt bidrag som pedagog? Kunde jag gjort på annat sätt?

     Jag har kunnat haft material med mig så vi har haft konkreta saker att titta på.

 

Vad är det barnen brottas med och försöker förstå?

Verkar som att det behövs mera återvinning, och att använda mera saker i vår återvinning till att skapa dagar.

Vi kanske ska ha återvinnings skapar dag igen, har ju haft det en dag.

Hur kan vi få återvinningsmaterial till förskolan? Kan vi fråga föräldrarna? Vad vill vi ha för material? Hur vill vi använda oss av återvinningsmaterialet?


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback