Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

7 - 9

Berätta om vad du gör under en dag

Vågbroskolan åk 4-9, Söderhamn · Senast uppdaterad: 18 mars 2020

Vi lär oss ord och verb som vi behöver för att kunna berätta om vad vi gör under en vanlig dag. Vi lär oss också klockan och frekvensord, som t.ex. ofta, ibland, alltid.

Vi arbetar utifrån kapitel 9, 10 och 11 i Gracias 7. Vi arbetar med planeringar med olika uppgifter till varje kapitel. I planeringarna finns uppgifter att göra enskilt, i par och helklass. Det arbetet varvas kontinuerligt med muntliga uppgifter i helklass och i grupper.

Texterna handlar om vad du kan göra på din fritid och hur vardagen kan se ut för olika personer. Vi går igenom texterna tillsammans i skolan men du kan alltid lyssna hemma på texterna till varje kapitel på gracias.nu.

Det vi arbetar med att du ska utveckla dina kunskaper om är:

  • klockan
  • veckodagarna
  • verbet IR
  • hur man böjer Er - verben
  • hur man berättar om en vanlig dag och sin fritid
  • frekvensord som t.ex; ofta, ibland, alltid, aldrig osv

Innan arbetet avslutas ska du skriva en text där du berättar så utförligt du kan om en vanlig dag. Du tränar på att skriva texten i skolan, vi går tillsammans igenom hur den kan läggas upp och vad som kan tas med. Du tränar på den både hemma enskilt och i skolan tillsammans med kompisar, sedan skriver du den som ett prov i skolan tisdag 28/4

 


Läroplanskopplingar

För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.

För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.

För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.

I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.

I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Planering kapitel 9

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback