Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

1 - 6

Jämförelser

Modersmålsenheten, Kristianstad · Senast uppdaterad: 15 mars 2020

Vi kommer att arbeta med jämförelse av språkens perspektiv.

Så här kommer vi att arbeta:

Vi kommer att arbeta med jämförelse av språkens perspektiv. För att kunna resonera och jämföra kommer du att få genomgångar språkets grundläggande struktur och uppbyggnad i jämförelse med svenskan. Du ska träna på uppgifter och vara med i diskussioner. Skriftuppgift visas din kunskap och dina förmågor.

Åk 1-3

- Jämföra uttal, ordföljd och interpunktion samt stavningsregler med svenska. 

 -Formulera meningar i grundläggande struktur.

Åk 4-6

- Valfri en artikel/skönlitteratur från läroboken.

- Läsa för att förstå språkens uppbyggnad och språkets strukturer. 

- Jämföra modersmålets uttal, betoning och satsmelodi med svenskan. Uttalets betydelse för att göra sig förstådd.

- Jämföra modersmålets struktur med svenskan.

- Skriv en kort uppsats om jämförelse av språkens perspektiv enligt arbetsblad med instruktioner.

 

 

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.

Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.

Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.

Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.

Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.

Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp.

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Matriser i planeringen
ML Tala, lyssna och samtala (åk 1-6)
ML Att skriva (åk 1-6)
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback