Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

6

Könsorgan, ett nytt liv, pubertet och hälsa.

Killebäckskolan 4-6 (nedlagd), Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 16 mars 2020

I de här avsnittet kommer vi lära oss hur mannen och kvinnans könsorgan fungerar, hur ett nytt liv skapas och vad som händer i kroppen under puberteten. Vi ska även lära oss mer om hälsa. Betydelsen av sömn, kost, motion och relationer och hur det kan påverka oss.

Mål:

Efter avslutat arbetsområdet är målen att:

 • Kunna berätta om kvinnans könsorgan och dess delar
 • Kunna berätta om mannens könsorgan och dess delar
 • Känna till hur befruktningen går till
 • Kunna berätta om fostrets utveckling
 • Veta vad som händer i puberteten
 • Veta vad identitet och sexualitet betyder
 • Känna till olika normer
 • Veta vad menas med jämställdhet
 • Kunna förklara vad kärlek, relationer och ansvar betyder
 • Känna till vikten av att vi tar hand om vår kropp
 • Kunna förklara vad sömn, kost och motion betyder
 • Kunna redogöra för olika sociala relationer
 • Känna till några vanliga sjukdomar

 

Viktiga ord och begrepp:

 • könsorgan
 • befruktning
 • reproduktion
 • befruktning
 • fosterutveckling
 • förlossning
 • pubertet
 • hormoner
 • sexualitet
 • identitet
 • jämställdhet
 • normer
 • sömn
 • kost
 • motion
 • sociala relationer
 • immunförsvar
 • hygien

Arbetssätt

Vi kommer gemensamt gå igenom och läsa några texter i gleerups samt några i koll på no 6 kopplade till området och diskutera innehållet samt lyfta begrepp.

Du kommer att delta i diskussionsuppgifter i par eller mindre grupp. 

Du kommer att arbeta med skriftliga uppgifter 

Du kommer att se faktafilmer och göra anteckningar. 

 

Bedömning

Hur du deltar i samtal och diskutioner samt hur du använder dina kunskaper i skriftliga inlämningar. 

 

Dokumentation

Dina kunskapar kommer att dokumenteras i unikum. 


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.

Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.

Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.

I utvecklade och underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.

I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback