Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Omsorg, utveckling och lärande - Språk

Fröhuset, Dibber Sverige AB · Senast uppdaterad: 13 mars 2020

Vi leker med språket på många olika sätt så att vi tillsammans får lära oss språkets många möjligheter.

 1. Undervisningsplanering 

 

 • Vad ska läras ut?

   

  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

  - intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa.

  - ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

   

 

 

 • Varför? (Syfte med undervisningen)

   

  Vi vill att barnen får möjlighet att:

 • använda språket och berättandet som ett verktyg för att göra sig förstådd och på så sätt kunna vara med och påverka sin vardag

 • genom sitt intresse för olika medier få större förståelse för sin omvärld

 • använda sig av olika medier i olika sammanhang

 • uppleva att det är roligt när vi leker med språket på olika sätt

 • vilja använda sig av olika sätt att för att kommunicera, tex TAKK

 •  Utmanas i  talat språk men också i skrift, symboler mm. 

 

 

 

 

 • Hur ska undervisningen genomföras?

  Vi kommer skapa rika lärmiljöer där olika medier får ta plats. Materialet ska vara tillgängligt för barnen så att de själva, utifrån intresse och behov, aktivt kan välja under större delen av dagen.

  Tillsammans leker vi med språket på olika sätt. Vi lyssnar efter ljud, vi formar ljud, vi rimmar och testar olika ramsor. Vi gör detta under bestämda former där en vuxen styr. Vi fångar också tillfällen i andra sammanhang i vår verksamhet där barnens erfarenheter och nyfikenhet för utforskandet framåt. 

  Vi uppmärksammar det skrivna språket och dess förmåga att kommunicera utan ord. Vi lyssnar på det skrivna språket med hjälp av olika berättelser. Vi uppmärksammar andra språk som finns runtomkring oss. Vi lär oss olika tecken som ett sätt att kommunicera utan att behöva använda ord. Vi lär oss om det egna kroppsspråket och dess påverkan på omgivningen.

  Vi tränar oss i att använda språket för att argumentera för vår sak. De vuxna är förebilder som lyssnar på barnen när de framför sina tankar och argumentationer.

 

 

 

 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 
  Reflektionen sker i den gemensamma digitala dokumentationen. Den pågår i samspelet under dagen där den vuxna i samspel med barnet lyfter de förmågor som bearbetas och utvecklas. Reflektion sker också i de gemensamma morgonmötena samt i de möten som sker i mindre grupper.

 

 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?Alla barn på Fröhuset 

 

 • Av vem?
  Jennie och Jeanette ansvarar till en början för dokumentation som läggs till i barnens egna lärloggar, och ansvarar också för den övergripande planeringen utifrån de olika fokusområdena. Genomförandet sker sedan tillsammans i barngruppen av samtliga pedagoger

 • Vad är målet med undervisningen?

  Att barnen visar en nyfikenhet och ett intresse för språkets många möjligheter. Att de tillsammans utvecklar sina förmågor att kommunicera med varandra på flera olika sätt och på så sätt också ser nyttan av att kunna argumentera för sin sak.


 


Läroplanskopplingar

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback