Skolbanken Logo
Skolbanken

BAIO- Fossiler och ben

093261 Förskolan Sture, Stockholm Norra innerstaden · Senast uppdaterad: 13 mars 2020

Vi kommer att skapa egna fossiler och ben som de sedan kan damma fram själva i vår dinosauriehörna.

 

Inför undervisningstillfället

 Skriv ut bilder på olika fossiler och ben, ta också fram degen samt några dinosaurier.

 

 

Lärandefokus

 

Förståelse: Vad ska barngruppen förstå efteråt?

 De ska förstå vad en fossil är och de kan se ut på olika sätt.

 

Förmågor: Vilka förmågor ska barngruppen utveckla?

 Utveckla sin nyfikenhet och kreativitet. 

 

Vad ska barnen få möta för uppgift/aktivitet?

 De ska få skapa egna ben och fossiler till vår dinosauriehörna.

 

Pedagogisk dialog

 

Under undervisningstillfället vilka frågor ska vi ställa för att skapa pedagogisk dialog?

 - Vad är en fossil?

- Hur kan vi göra egna fossiler och ben?

- Hur ser benen ut?

- Ser alla fossiler och ben likadana ut?

- Vart hittar man fossiler?

- Vad har man för jobb när man letar efter fossiler?

 

Tidigare erfarenheter, ex vad tror ni ska hända och varför?

- Vad tror ni vi ska göra nu?

- Vad är det här för material?

- Hur känns det?

- Vad kan vi göra med det?

 

Utveckling, ex vad tänker ni nu, vad lärde ni er, vad tänkte ni i början?

 - Blev fossilen som ni tänkte?

 

 

Denna del klipper du/ni ut och klistrar in och besvarar under delen REFLEKTION

 

 

Individuell reflektion

 

 

Hur tog barnen till sig uppgiften/aktiviteten?

 

 

 

Didaktiska lärdomar

 

Vad tänker jag om mitt bidrag som pedagog?

 

 

Vad gick bra/mindre bra och varför?

 

 

Hur fungerade de valda frågorna?

 

 

Denna/dessa frågor väcktes hos mig under undervisningstillfället:

 

 

 

 

Denna del klipper du/ni ut och klistrar in och besvarar under delen ANALYS

 

Gemensam reflektion i arbetslaget (kollegialt lärande)

 

 

Hur tog barnen till sig uppgiften/aktiviteten? Hur vet vi det?

 

 

Vilket nytt kunnande/nya förmågor hos barnen har vi observerat under/efter undervisningstillfället?

 

 

Hur vet vi att detta kan kopplas till undervisningstillfället?

 

 

Detta lärde vi oss som pedagoger i samband med undervisningstillfället:

 

 

Vilka frågor tyckte vi fungerade bra och mindre bra i förhållande till barnens utforskande?

 

 

Att tänka på till nästa planering:

 


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback