Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Samplanering Läslyftet v 12 sagan om bilarna Bruzzo, grupp fyren smedby förskola

Smedby förskola, Österåker · Senast uppdaterad: 13 mars 2020

Planering för vad vi ska göra på läslyftet vecka 12 och v 13 Vi fortsätter berätta sagan bilarna Bruzzo ( en variant av bockarna Bruse.)

 
Förberedelse-Samplanering inför kommande undervisningstillfälle
Förklaring: Samplanering innebär att vi tillsammans med kollegor planerar undervisningstillfället utifrån tidigare observationer/dokumentationer kring barnen. Samplaneringen bygger på de didaktiska frågorna Vad, Hur, Varför, Vem, Vilka, När Var
 
Ämne: Läslyftet sagan om bilarna Bruzzo.
Datum:  17/3 och 24 / 3 2020
Deltagande pedagoger: Alla pedagoger på Fyren.
 
Beskriv hur förberedelserna inför undervisning ska se ut:

Barnen ska få ta del av en variant av bockarna Bruse.

För att bockarna bruse är en välkänd saga för barnen och nu vill jag berätta en variant och se hur barnen reagerar.

Yvonne ansvarar för att alla bilder till sagan finns i en låda innan undervisningstillfället.

Yvonne berättar sagan som den är skriven.

 
Beskriv processen utifrån de didaktiska frågorna:
 
Vad: sagoberättande med flano bilder.
 
Hur:

Vi samlar barnen på mattan och Yvonne berättar att barnen ska få höra sagan bilarna Bruzzo igen.

Yvonne berättar sagan med flano bilder / konkret material.

 

 
Vem: Yvonne och 5 barn på fyren vid varje tillfälle.
 

 

 När: tisdag förmiddag  

 

 Var: på samlingsmattan i stora rummet.

 

Varför: för att få en variant på sagan och utmana barnen i deras fantasi och kreativitet.
 
Vilken typ av dokumentation väljer du för genomförandet av undervisningstillfället (Film, foto, observation, bilder, text, ljud mm):
 

Genom foto och text.


Läroplanskopplingar

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback