Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Barns delaktighet och inflytande

Love, Dibber Sverige AB · Senast uppdaterad: 13 mars 2020

I vår verksamhet ska barnen känna att de är delaktiga och har reellt inflytande över sin dag. Deras tankar och funderingar ska mötas med respekt och förståelse.

 1. Undervisningsplanering 

Vad ska läras ut?

 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

  - intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation.  

-  förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan.

 

 

Varför? (Syfte med undervisningen)

 Vi vill att barnen får möjlighet att:

- .våga uttrycka sina tankar och åsikter

- se det positiva i att ta hand om våra gemensamma lärmiljöer

- ta egna initiativ för att skapa goda förutsättningar för våra gemensamma miljöer

 

 Hur ska undervisningen genomföras?

Vi behöver se till att barnen får ett reellt inflytande över sin tid på förskolan. Barnen ska så långt det är möjligt och under rimliga gränser få vara med och bestämma över sig själva. VI jobbar aktivt under hela dagen med att uppmuntra barnen att argumentera för sin sak. Dialoger mellan vuxna och barn ska få stort utrymme. Barnen ska möta vuxna som lyssnar och tar deras tankar och funderingar på allvar. Vi ser till att våra lärmiljöer har tydliga instruktioner om vart materialet ska vara med hjälp av bilder och ibland också text. Alla vuxna i verksamheten har ansvar för att vara goda förebilder.

 

Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 
Reflektionen sker i den gemensamma digitala dokumentationen. Den pågår i samspelet under dagen där den vuxna i samspel med barnet lyfter de förmågor som bearbetas och utvecklas.

 

För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

Alla barn på Månen. och Stjärnan 

 

Av vem?

Alla vuxna på avdelningarna Månen och Stjärnan är ansvariga för att undervisningen genomförs och följs upp tillsammans med barnen. Alla vuxna har också ansvar för att de riktlinjer vi satt upp följs!

 

Vad är målet med undervisningen?

Målet är att alla barn ska känna sig trygga i att uttrycka sina tankar och åsikter samt att de tar egna initiativ för att skapa goda förutsättningar för våra gemensamma miljöer.

 


Läroplanskopplingar

intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback