Skolbanken Logo
Skolbanken

Skapande av människan V.12-13

093451 Förskolan Vidar, Stockholm Norra innerstaden · Senast uppdaterad: 13 mars 2020

Barnen har skapat en by utifrån stenåldern och har på vägen funderat över vem som ska bo i byn.

Inför undervisningstillfället

 

 Lärandefokus

 

 Förståelse: Vad ska barngruppen förstå efteråt?

Hur stenåldersmänniskorna såg ut ? 

 

  

 

Förmågor: Vilka förmågor ska barngruppen utveckla?

 

Skapa människan av lera som är ett nytt material för barnen att använda. Barnen får med hjälp av sin fantasi och sina erfarenheter skapa människan/sig själva till sin by. 

 

 

Vad ska barnen få möta för uppgift/aktivitet?  

Vi ska skriva ut bilder på barnens ansikten som de sedan får skapa kroppar till (av lera) för att befolka deras by. Barnen ska få utveckla sitt skapande genom att använda en annan metod- lera. 

 

 

  

 

Pedagogisk dialog - frågor att ställa innan, under och efter undervisningstillfället. 

 

Tidigare erfarenheter, exempel på fråga: vad tror ni ska hända och varför? 

Hur ser människan ut? 

Hur ser vi ut? 

Hur såg människan ut på stenåldern? (Vid skapande av kläder till kroppen)

 

 

 

Under processen, exempel på fråga:vad förstår du så här långt? 

Är det något speciellt du tänker på när du ska skapa din kropp? 

 

 

 

Utveckling, exempel på fråga: vad tänkte ni i början, hur tänker du nu?

Hur tänker ni kring materialt, att skapa en kropp med lera? 

Hur tänker ni kring materialet, att använda bild på ert ansikte? Passar det in med bild på våra ansikten? Eller finns det något annat ni vill använda?

 


Läroplanskopplingar

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.

inspirera och utmana barnen att bredda sina förmågor och intressen på ett sätt som går utöver könsstereotypa val,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback