Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

1 - 3

Pedagogisk planering om dari/persiska bokstäver för årskurs 1-3

Stenhammarskolan 7-9, Flen · Senast uppdaterad: 13 mars 2020

Mål I slutet av arbetsområdet skall du kunna: Bokstavens namn. Bokstavens olika ljud. Läs och skrivriktning. Skriva bokstavens form i början, i mitten och i slutet av ordet. Jämföra bokstaven med motsvarande bokstav i det svenska språket (om det inte finns motsvarande bokstav, hur kan man hitta och bilda närmaste ljudet, formen?, Svenska stora och små bokstäver i dari osv. Om det går att binda i hopp en annan bokstav efter den aktuella bokstaven. ا، د، ذ، ژ، ز، ر، و Om det går att ljuda bokstaven ensam eller bokstaven behöver hjälp av en annan bokstav för att kunna höra av sig. (vokaler och konsonanter). Om den är en konsonant bokstav, hur är ljudet och formen med korta och låga vokaler. Om det finns andra bokstäver som har nästan samma ljud.بطور مثال حروف س، ث، ص و یا حروف ز، ذ، ض ،ظ و یا ا –ع و غیره Dubbeltecken تشدید om den aktuella bokstaven. تنوین ”an” ljudet med den aktuella bokstaven. Känna igen bokstaven i ett ord. Alfabet sången. Bokstavens ordning i alfabetet. Skriva och ljuda fonem هجا ، بند واژه Skillnaden mellan talspråk och skriftspråk vid användning av aktuella bokstaven. بطور مثال تلفظ ب   در کلمه آب حین حرف زدن و خواندن Ø Målen kan bli längre eller kortare .  

Avsnitt 1

Avsnitt 2

Arbetsform

Arbetsformen kan vara att rita, måla, sjunga, dansa, spela teater, spela dataspel, vara i naturen, leka, rim och rams, tala och samtala, lyssna på sagor och berättelser, återberätta, läsa och skriva osv.

Avsnitt 3

Bedömning och tidsplan

Bedömning görs loppande och kontinuerligt. Vid varje arbetspass fördjuper eleven, eleverna sig i en bokstav, medan de repeterar föregående bokstäver.

Avsnitt 4

Dokumentation

Både eleven och föräldrar ser målen, uppföljningen och progressen genom dokumentation och komentarer på unikum, kontaktboken, lärarens och elevens anteckningsblock.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och

reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.

Muntligt berättande för olika mottagare.

Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.

Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Lekar och musik från områden där modersmålet talas.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback