Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa, Bild, NO (år 1-3)

·

Årskurs:

F - 3

Våren

Malmaskolan, Flen · Senast uppdaterad: 16 mars 2020

Vårdagjämningen närmar sig. Vad är våren? Hur ser vi det? Vad kan vi göra?

Vårdagjämningen är i antågande. 

Hur ser vi våren?

Skapa fjärilar med hjälp av återvunnet material.

Leka vårlekar ute:

  • Gatukritor och skapa hagar
  • Spela kula
  • Tvist
  • Hopprep

I skogen:

Ta med Ipads och fota vårtecken i grupper. Diskutera i grupperna vilka tecken man ser. 

Återsamlas och diskuterar vad man hittat och vad man lärt sig om naturen. 

Efterarbete: Fotocollage på Instagram och fritids

Skriva faktatexter utifrån bilderna. 


Läroplanskopplingar

skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,

skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,

utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt

röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.

Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.

Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.

Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.

Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.

Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Uppgift 1

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback