Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

9

Muntlig analys av musikvideo och låttext

Getingeskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 13 mars 2020

Vi arbetar med analys av musikvideo och låttext. Du ska göra en muntlig presentation av det du kommer fram till. Detta gör vi vecka 12-13.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.

Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.

Matriser i planeringen
Muntlig presentation
Uppgifter
Instruktion muntlig musikvideo- och textanalys

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback