Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4 - 6

Astrid Lindgren

Konradsbergsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 13 mars 2020

Ett projekt som ska leda till ökad läsförståelse, bättre flyt i läsningen samt fördjupad kunskap om en av världens största barnboksförfattare och några av hennes litterära verk.

Avsnitt 1

Beräknad tid:
v. 12-14

Mål:
Öka läshastigheten
Få en bättre läsförståelse
Känna till vem Astrid Lindgren var och hur hon jobbade som författare
Känna till några av hennes böcker och vad de handlar om

Arbetsgång:
Läsa minst en bok av Astrid Lindgren

Berätta om sin bok framför klassen

Skriva en recension om sin bok
Diskutera boken i läsgrupper
Diskutera boken i tvärgrupper
Genomgångar om Astrid Lindgren

Lyssna på Mio, min Mio i helklass (Ljudbok)
Zick Zack Läsförståelse: Sagoberätterskan

Zick Zack Läsförståelse: Mio, min Mio

 Bedömning:
Bedömning på Zick Zack 
Bedömning på läsförståelsen utifrån din recension av boken
Deltagandet i diskussioner kring boken i läsgrupp och tvärgrupp


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback