Skolbanken Logo
Skolbanken

Musik & Rörelseglädje

123401 Förskolan Orion, Stockholm Södermalm · Senast uppdaterad: 13 mars 2020

Våra barn har visat ett stort intresse och nyfikenhet för musik och rörelse och detta har vi valt att arbeta vidare med tillsammans med barnen. Hur känns det när vi rör på oss? Vad kan vi upptäcka runt omkring oss som är i rörelse? Detta är två av flera frågor som vi vill ta reda på tillsammans med barnen, för det vi har sett hittills har gjort gruppen starkare med hjälp av rutinerna och den rörelseglädjen som vi ger barnen, så följ med oss i vårt äventyr framåt och se vart denna resa tar oss.

Innehåll

 

Syfte:
Varför gör vi detta? 

 • Utveckla och stimulera motoriken, kroppsuppfattning och koordinationsförmågan hos barnen
 • Vi vill ge utrymme till samspel och turtagning på ett lustfyllt sätt.
 • Vi vill ge alla barnen möjlighet att stärka sin självkänsla samt att stärka barngruppen i helhet
 • Skapa tillfällen att lyssna och lära sig att ta instruktioner
 •  Vi har uppmärksammat barnens intresse och nyfikenhet för att röra på sig på olika sätt, samt annat som rör sig t,ex tåg
 • Uppleva fart ( Springa,gunga,glida,cykla)
 • Vi vill att barnen ska få möjlighet att utforska höjder ( Klättra,hoppa,balansera)

 

Innehåll:
Vad ska projekt/Undervisningstillfällena innehålla?

 • de vanligaste motoriska rörelserna (krypa, rulla, snurra, springa, gå fram, gå bak,hoppa, gå på tå etc.)
 • Miniröris inomhus som utomhus.
 • Planerade aktiviteter av pedagogerna varje vecka
 • Aktiviteter inom och utomhus
 • Rörelse/Dans till olika musikstilar,klassisk, på olika språk etc.
 • I Skapande får barnen möjlighet att skapa sina  egna instrumet 
 • Vi låter barnen få spela på de instrument vi har på avdelningen
 • Vi kommer att arbeta med digitalisering med hjälp av vår projektor där vi kan titta på klipp som är kopplade till projektet

 

Reflektion och Analys
Pedagogers och barns reflektioner

 

Reflektera kontinuerligt kring:
-Hur blev det?
-Val av undervisningens innehåll
-Vilket förändrat kunnande ser ni?
-Uppfylls de förväntade effekterna?

 

Analys:
Varför blev det som det blev?
Vilken utveckling har skett?
Vad är nästa steg?

 


Läroplanskopplingar

tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback