Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Propagandaaffisch i Akvarell - Grupparbete

Gärdesskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 13 mars 2020

Vi lär oss om olika bildgenre, vad det är för skillnad på propaganda och reklam, Vi lär oss om symbolik och hur vi förmedlar budskap, samt lite om mediet akvarell.

Uppgift ÅK 9: Skapa en Propaganda-affisch i Akvarell – Grupparbete

Under terminen ska ni arbeta i grupp under temat ”Propaganda”. Ordet Propaganda kommer från latinets Propagare som betyder ”Bringa fram”. Propaganda vill mana till handling!

 

Del 1: Lära sig om ämnet propaganda (Detta görs i samarbete med samhällskunskapen)

*Lära er om propagandans uppkomst (Rysk Konstruktivism ”konst ska vara samhällsnyttig” och andra världskriget) samt vad skillnaden på en reklambild och en propagandabild är.

Bildexempel på en konstruktivistisk propagandaposter från Sovjetunionen ca 1930-40-tal

 

Del 2. Skapa ett tema och en propagandaaffisch

*Brainstorming/komma på idéer till ett aktuellt tema.

*Göra individuella skisser.

*Göra en grupp-skiss.

*Kalkera/överföra bilder till akvarellpapper. (Med ljusbord eller transparent papper)

*Öva på mediet akvarell.

 

Del 3. Redovisa er process och era teoretiska bildkunskaper

*Skriva en individuell presentation där du beskriver processen och gör en bildanalys (Varför ni valt vissa symboler/färger osv och vad de betyder)

*Muntlig redovisning i grupp där ni presenterar ert arbete för klassen.

*Kamratbedömning, övriga klassen ger feedback enligt konceptet ”two stars and a wish” Vi fokuserar på två positiva saker (stars) och sedan på något som gruppen hade kunnat göra bättre (wish), detta för att vi alltid bör tänka framåt och bli bättre, en så kallad formativ bedömning.

Redovisning

Eftersom detta är ett så pass stort moment och det ligger i slutet av årskurs 9, är det viktigt att du förmedlar ALLA dina kunskaper i ämnet bild. I ett grupparbete kan detta vara svårt, därför gör vi en individuell skriftlig redovisning. Vi kommer under processens gång lära oss en hel del viktiga termer och begrepp, det är viktigt att du lär dig vad dessa betyder. Du kommer även att kunna förmedla dina kunskaper i färgsymbolik, och kunna beskriva andra symboler ni valt och dess betydelse. Du kommer också ha lärt dig om olika typer av bildgenre.

 

Olika bildgenre:

Propagandabild- Bild som vill påverka, mana till handling, stå för något/vara emot något.

Reklambild – Bild som vill locka oss till att köpa något

Konstbild – Estetisk bild, ”Vacker” bild, ex landskap, abstrakta bilder, avbildningar, bilder utan ”syfte” mer än att de kan väcka känslor när vi tittar på dem.

Narrativa bilder – Bilder som berättar något, ex serier.

Informativ bild – Instruerande bilder Exempelvis kartor, ritningar, pictogram, skyltar, bilder som visar hur någonting görs.

Dokumentärbild – Ur verkligheten, exempelvis nyhetsfotografier

 

Termer och begrepp:

Stereotyp – förenklad, ofta negativ bild av en grupp

Associera – Komma att tänka på

Subjektiv – Personlig, egna åsikter

Objektiv – neutral, utan egna åsikter

Illustrera – bild till text som visar hur något ser ut

Teknik – Hur något är gjort (Även Metod)

Arrangera – Iordningsställa/planera disposition

Typsnitt/Font - Textens utseende/design

Logotyp – Ett varumärke

Transparent – Genomskinlig färg

Opak – Täckande färg

Valör – Skiftningar i ljusstyrka och färg (Även nyans)

Bilddjup – perspektiv i bilden, 3D

Bildens Platthet – Utan perspektiv, 2D

AKVARELL

Det medium vi ska använda oss av är akvarellfärg.

 

Material du behöver:

·         Akvarellpapper, eller hårdare ritpapper som inte är vattenkänsligt.

·         Akvarellpensel

·         Målartejp eller akvarelltejp

·         En mjuk svamp att fukta pappret med

·         Akvarellfärger, hårda eller flytande akvarellfärg

·         Små vattenkoppar att blanda till färgerna i (Blanda aldrig direkt i färgkakorna, detta smutsar ner färgerna!)

·         Kopp med rent vatten (Byt så fort vattnet börjar grumlas eller bli smutsigt.)

·         Hård kartong eller underlag att spänna upp ditt fuktade akvarellpapper på.

 

Fukta akvarellpappret med en svamp, låt pappret bukta upp sig lite, det suger åt sig vatten. sedan spänner du fast pappret på ett underlag. Ta inte bort bilden från underlaget förrän det är helt torrt, annars skrynklar sig pappret.

 

 

Det är svårt att få till färgen vit med akvarellfärg. Du kan antingen lämna de partier du vill ha vita helt ofärgade och låta papprets vithet vara den vita färgen, eller så kan tu måla med en lite tjockare opak goache-färg.


 

Uppgiften kopplas till bildämnets centrala innehåll på följande sätt:

SKAPANDE – Bildframställning

 

      Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.

      Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande.

      Presentationer av eget bildskapande.

      …etik och värderingar när det gäller bruk av bilder samt yttrandefrihet och integritet i medier och övriga sammanhang.

 

METODER OCH TEKNIKER - Redskap för bildframställning

 

      Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

      Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.

 

FÖRSTÅ BILDBUDSKAP – Bildanalys

 

      Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.

      Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas.

      Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.

      Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.


 

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9 (Skolverket)

 

”Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.”

 

”I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt.”

 

”Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.”

 

”Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.”

 

”Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.”

 

”Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.”

 

”Tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.”

 

”Beskriva bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt med god användning av ämnesspecifika begrepp.”

 

Bedömning lite mer förenklat:

Betyget E

Tillsammans med dina kamrater skall du i ett grupparbete ha arbetat fram en propagandaaffisch där du använt dig av kalkering, teckning, lavering och måleri. Gruppen skall ha ett budskap de vill förmedla med anknytning kunskaper om propaganda. Du skall på ett enkelt sätt och till viss del ha underbyggda resonemang kring ert arbete. Du ska vara delaktig i grupparbetet och samarbeta.

Betyget C

E+ att ni skall ha skapat en väl genomarbetad och uttrycksfull propagandaaffisch. Er idé skall kommunicera tankar i ett bestämt syfte. Det skall förstå helt klart vem det är som sänder ut propagandan och vem den riktar sig till. Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring ert arbete. Du är delaktig och ser till att gruppens arbete leder framåt.

Betyget A

E och C + att du i ert grupparbete har bidragit och hittat lösningar på ett kreativt och konstruktivt sätt.  Era egna tankar och idéer skall kommuniceras och sätta frågor under debatt. Du kan föra utvecklade och väl underbyggda resonemang kring ert arbete. Du är aktiv och ser till att ert arbete leder framåt.

 

 

Lycka till!

 

Vänligen

/ Caroline Marjoniemi


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback