Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

7 - 9

Bildanalys

Stenbergaskolan åk 4-9, Söderhamn · Senast uppdaterad: 15 augusti 2023

"En bildanalys är som att lösa en gåta eller som att lägga pussel - att känna efter, studera och tolka tecken för att nå förståelse. Man medvetandegör och synliggör processen mellan den som har gjort bilden och den som ser bilden. Man analyserar avsikten bakom bilden, på vilket sätt man blir påverkad och vad i bilden det är som påverkar."

Inledning:

https://urplay.se/serie/216151-fatta-bilden

Vad ska du göra?

Du ska skriva en semiotisk bildanalys.

Semiotik är läran om tecken och teckensystem. En bildanalys delas upp i två nivåer; en denotativ och en konnotativ.
Den denotativa nivån beskriver bildens faktiska beståndsdelar.
På den konnotativa nivån tolkar man bilden, dess konnotationer och betydelser.

Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska och känslomässiga upplevelser. Kunskaper om bilder och bildkommunikation är betydelsefulla för att kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i samhällslivet. Genom att arbeta med olika typer av bilder kan människor utveckla sin kreativitet och bildskapande förmåga.

 

Hur?

Du kommer själv få välja en bild att analysera.

Ex;

En nyhetsbild, reklambild eller en av Fotokonstnären Erik Johanssons bilder.

Du kommer skriva din bildanalys i Word och i uppgiften som ingår i detta arbetsområde ligger en stödmall för skrivandet.

Vi kommer gemensamt gå igenom planeringen och bildanalysens uppbyggnad samt de olika bildbegreppen ni kommer jobba med i er analys.

Inlämning av arbetet görs i Unikum.

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Samtida konst- och dokumentärbilder samt konst och arkitektur från olika tider och kulturer. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.

Mediebilders utformning och påverkan och hur dessa bilder kan tolkas och kritiskt granskas.

Bilder som behandlar identitet och maktrelationer, till exempel sexualitet, etnicitet och kön. Hur dessa bilder gestaltas och konstrueras.

Hur bilder kan kopplas till egna erfarenheter och företeelser i elevernas visuella kulturer. Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders innehåll, uttryck och funktioner.

Matriser i planeringen
Stenbergaskolan Bild åk 7-9, 2019
Uppgifter
Bildanalys.

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback