Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi, NO (år 1-3)

·

Årskurs:

1 - 3

Näringskedjor

Centralskolan, Tierp · Senast uppdaterad: 13 mars 2020

För att ge dig möjlighet till ökad förståelse för hur olika saker samverkar i naturen kommer du att få kunskap om bland annat näringskedjor.

Inledning

Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen. 

Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med biologins begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur dessa utvecklas i samspel med erfarenheter från undersökningar av naturen och människan. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förmågan att samtala om, tolka och framställa texter och olika estetiska uttryck med naturvetenskapligt innehåll.

Du ska få lära dig:

- om näringskedjor och samband mellan organismer (växter och/eller djur) i ekosystem

Du kommer att:

- få lyssna på genomgångar

-se på film

-läsa

-skapa en egen näringskedja i bild och form

 

Du kommer visa dina kunskaper genom att:

 

 - beskriva muntligt och skriftligt om hur en näringskedja fungerar samt kunna ge exempel på en sådan kedja.

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.

Matriser i planeringen
Näringskedjor
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback