Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk, Bild, SO (år 1-3)

·

Årskurs:

2

Forntiden

Västra Berga skola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 14 mars 2020

Hur länge har det funnits liv på jorden? Varför heter det stenåldern? Vad åt man på bronsåldern? Hur bodde man på järnåldern? Dessa frågor och många fler kommer du att få svar på när du arbetar med temat Forntiden. Du ska få lära dig mer om den tid i vår historia som kallas för forntiden - senaste istiden, jägarstenåldern, bondestenåldern, bronsåldern och järnåldern.

Målet med undervisningen

Du ska:

 SV/SVA:

 • Kunna använda ämnesspecifika begrepp så att innehållet blir begripligt
 • Kunna söka fakta från källor och då använda den med egna ord i dina faktatexter

 Bild:

 • Kunna hantera ett formbart material efter givna instruktioner
 • Kunna fotografera och skriva ut bilder
 • Kunna måla passande bilder med olika tekniker till dina texter

 SO:

 • Känna till några spår från forntiden i naturen, t.ex isräfflor, flyttblock och hällristning.
 • Kunna beskriva hur livet på forntiden skiljer sig från livet idag
 • Kunna jämföra livet mellan de olika tidsperioderna
 • Kunna placera stenåldern, bronsåldern och järnåldern på en tidslinje

 

Se syfte och kunskapskrav nedanför

Undervisning

 Under arbetet kommer du att: 

 • Läsa faktatexter/faktaböcker och svara på frågor på innehållet.
 • Skriva faktatexter som vi samlar i en egen Forntidsbok
 • Se på filmer.
 • Måla en hällristning
 • Skapa med lera

Viktiga begrepp

 • Forntiden
 • Stenåldern
 • Bronsåldern
 • Järnåldern
 • Tidslinje

Bedömning

 Jag kommer att bedöma om du:

 • Kan ge exempel på spår från forntiden.
 • Kan beskriva hur livet idag skiljer sig från livet under forntiden.
 • Kan beskriva hur livet skiljde sig mellan de olika tidsperioderna.
 • Kan placera stenåldern, bronsåldern och järnåldern på en tidslinje
 • Kan använda ämnesspecifika begrepp
 • Kan söka fakta från källor och därefter använda den i dina egna faktatexter
 • Kunna hantera ett formbart material efter givna instruktioner
 • Kunna fotografera och skriva ut bilder
 • Kunna måla passande bilder med olika tekniker till dina texter

 

Detta kommer att bedömas genom

 • Ditt muntliga deltagande i givna aktiviteter på lektionerna
 • Din sammanfattande bok om Forntiden

Läroplanskopplingar

Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.

Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.

Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.

Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.

Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.

Faktatexterna innehåller egna formuleringar och grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet blir begripligt.

Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.

Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.

Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback