Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

4

Kemi åk 4 - kemikalier i hemmet, surt & basiskt, lösningar & blandningar

Gottsta skola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 14 mars 2020

Vad har vi för kemikalier hemma? Hur vet vi hur de ska förvaras och användas? Hur funkar de egentligen? Varför är vissa kemikalier bra på vissa fläckar och andra inte? Hur kan vi dela upp saker vi har råkat blanda ihop? Det här och lite till kommer du att få arbeta med inom det här området.

Lärandemål:

När du har arbetat med detta område ska du:

  • Kunna några vanliga kemikalier i hemmet.
  • Känna till hur kemikalier används och hur de kan påverka hälsan och miljön. 
  • Känna till hur kemikalier är märkta och hur de bör hanteras utifrån denna märkning. 
  • Kunna sortera ämnen utifrån hur lätt de löser sig. 
  • Kunna några metoder för att dela upp lösningar och blandningar. 
  • Känna till några ämnen som är sura och basiska.
  • Känna till skillnaden mellan surt och basiskt. 
  • Kunna göra egna enkla undersökningar. 
  • Kunna dokumentera dina undersökningar. 

Viktiga begrepp:

Kemikalier, märkning, lösning, blandning, surt, basiskt. 

 

 

Arbetssätt: 

Så här kommer vi att arbeta:

• se på film

• ha genomgångar

• läsa faktatexter

• arbeta med arbetsuppgifter (grupp/enskilt)

• ha undersökningar/experiment (grupp/enskilt),

• diskutera och samtala i grupp.

 

Bedömning:

Du kommer att få visa vad du kan genom att:

• vara aktiv på lektionerna

• vara aktiv när vi laborerar

• svara på frågor i en kunskapskontroll i slutet av arbetsområdet

Jag kommer att bedöma om du kan:

• svara på, samtala kring och diskutera frågor som handlar om lärandemålen

• genomföra experiment

• använda dig av den utrustning vi har på ett säkert sätt

 


Läroplanskopplingar

Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.

Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.

Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Frågor till texten Kemi i hemmet