Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

7 - 9

Jä ht19/vt-20 åk8 Fy Värme & Tryck, FL

Järnåkraskolan 4-9, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 14 mars 2020

Varför fryser man när man kommer upp ur badet? Varför känns det kallt att gå på ett stengolv? Varför kan det inte bli kallare än -273°C? Hur funkar en termometer? Vad menas med Arkimedes princip? Värmelära handlar bl a om hur värme kan spridas på olika sätt och om hur olika ämnen påverkas av ändrad temperatur. Värmen från solen ger oss olika lufttryck och gör att vädret skiftar. Detta kommer genomgångar och laborationer att handla om. Du kommer också få lära dig grundläggande principer för hur man planerar naturvetenskapliga undersökningar samt skriver laborationsrapporter.

Värme, Väder och Tryck -18/19

Mål för elev

Du ska kunna använda begrepp och beskriva samband som har med värme, väder och tryck att göra:

 • Vad värme är
 • Hur ämnen påverkas av ändrad temperatur
 • Hur man mäter temperatur
 • Hur värme kan spridas
 • Hur olika väder uppkommer
 • Vilken betydelse trycket har för hur vätskors och gasers egenskaper

Du ska kunna motivera och ta ställning till olika vardagsnära beslut som har med värme, väder och tryck att göra.

Du ska också få ökad förståelse för hur man planerar och utvärderar naturvetenskapliga undersökningar.

Genomförande 

.

På lektionerna har vi genomgångar, laborationer samt diskussioner. 

Bedömning

Dina kunskaper bedöms vid ett skriftligt prov. Du får även lämna in labrapporter. Se matrisen nedan.

 

Innehåll

 • Väderfenomen och deras orsaker. Hur fysikaliska begrepp används inom meteorologin och kommuniceras i väderprognoser.
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.
 • Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt.
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Kursplanemål

Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Jä -18/19 åk8 Fy Värme & Tryck, MW, FL
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter