Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

1 - 3

Matematik

Gnarps skola, Nordanstig · Senast uppdaterad: 15 mars 2020

Vi lär oss talen 0, 1, 2, 3. Vi lär oss talen 4 och 5 - addition och subtraktion. Vi lär oss talen 6, 7 och 8 - addition och subtraktion Vi lär oss talen 9 och 10 - addition och subtraktion. Vi lär oss talen 11 och 12 - addition, subtraktion, enkla diagram och datalogiskt tänkande (mönster, diagram, stegvisa instruktioner). Ex kan vara; Hur många elever i klassen har husdjur? Diagram med favoritfärger dör att se tydligt på diagramet.

Vad vi tränar HT, VT 19/20

       Du ska få öva/lära dig:

 • Skriva <> och =
 • Räkna, rita och skriva talen 0-10
 • Addera och subtrahera i talområdet 0-12
 • Arbeta med en del diagram
 • Enkel problemlösning

 

     Hur ska vi öva/lära oss detta?

    Du ska lära dig genom att bla:

 • arbeta laborativt - praktisk matematik varierat med teoretiskt. Vi har arbetat mycket med "stationer" - aktiviteter för att eleverna ska utveckla vidare sin förståelse för tal och räkning. 
 • diskutera och resonera matematik
 • färdighetsträna i boken
 • du kommer också att få titta på UR:s serie "Mattelandet", några avsnitt. 
 • samarbeta - kooperativt lärande och samtala om vad matematik är.

  NATIONELLT BEDÖMNINGSSTÖD I taluppfattning. Matematik i årskurs 1 - 3. 

  Du ska visa att du kan:

  • använda och känna till likhetstecknets betydelse.
  • känna igen och skriva alla siffror 0 - 9.
  • se samband mellan siffror och antal.
  • dela upp tal inom området 1- 10.
  • tiokompisarna.
  • tallinjen 0 -  20.
  • addera och subtrahera inom talområdet 0 - 10.
  • använda dig och visa förståelse för begreppen - lika med, större än, mindre än, fler, färre, addition, addera, subtraktion och subtrahera
  • välja räknesätt vid enkel problemlösning
  • viktiga ord och begrepp som addera, subtrahera, lika med, antal, summa, differens, skillnad, fler, färre....

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback