Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Hem- och konsumentkunskap

·

Årskurs:

9

Jä vt -20 åk 9 Hkk Mat, måltider och hälsa, St "Ej avslutad"

Järnåkraskolan 4-9, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 15 mars 2020

Mat, måltider och hälsa

Mat, måltider och hälsa, åk 9

Skriv namnet ovan samt år och termin.

Mål för elev

Du ska kunna använda de grundläggande matlagningsmetoderna och metoder för bakning.
Du skall kunna planera och organisera ditt praktiska arbete.
Du ska kunna arbeta på ett hygieniskt och säkert sätt.
Du ska arbeta på ett så resurssnålt sätt som möjligt.
Du ska kunna duka och servera maten på ett trevligt sätt.
Du skall kunna planera måltider utifrån individuella behov av energi och näring.

Innehåll

I årskurs 7–9 Mat, måltider och hälsa
Jämföreler av recept och beräkning av mängder i matlagning.
Skapande av egna recept.
Bakning och matlagning och olika metoder för detta.
Hur valet av metod påverkar arbetsprocessen och resultatet.
Planering och organisering av arbetet vid matlagning och andra uppgifter i hemmet.
Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett funktionellt och säkert sätt.
Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel. Individuella behov av energi och näring, till exempel vid idrottande, samt hur måltider kan komponeras efter olika behov.
Hur man kan arrangera måltider och måltidens betydelse för gemenskap och välbefinnande.

Miljö och livsstil
Hur livsmedel och andra varor produceras och transportera och hur de påverkar miljö och hälsa.
Hur man kan hushålla med och ta vara på livsmedel och andra förbrukningsvaror i hemmet.
Arbetsfördelning i hemmet ur ett jämställdhetsperspektiv.

Genomförande

Under en termin i åk 9

Bedömning

- planering, val av metoder och organisation av arbetet vid matlagning och bakning. 
- hygien, säkerhet och resurshushållning. 
- egen planering av näringsriktig måltid.

Kursplanemål

Utveckla sin förmåga att

- planera och tillaga mat och måltider för olika sammanhang,
- hantera och lösa praktiska situationer i hemmet,
- och värdera val och handling i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Hkk Mat, måltider och hälsa
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback