Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Hem- och konsumentkunskap

·

Årskurs:

8

Jä vt -20 åk 8 Hkk Praktiskt arbete, St ”Ej avslutad”

Järnåkraskolan grundsär (nedlagd), Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 15 mars 2020

Praktiskt arbete

Praktiskt arbete

Mål för elev

Du ska känna till grundläggande matlagningsmetoder och metoder för bakning.
Du skall kunna planera och organisera ditt praktiska arbete. 
Du ska kunna arbeta på ett hygieniskt och säkert sätt.
Du ska arbeta på ett så resurssnålt sätt som möjligt.
Du ska kunna duka och servera maten på ett trevligt sätt.

Innehåll

Mat, måltider och hälsa
-Jämförelser av recept och beräkning av mängder vid matlagning.
- Bakning och matlagning och olika metoder för detta.
- Hur valet av metod påverkar arbetsprocessen och resultatet.
- Planering och organisering av arbetet vid matlagning och andra uppgifter i hemmet.
- Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur  
  dessa används på ett funktionellt och säkert sätt.
- Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel. Hur man kan
  arrangera måltider och måltidens betydelse för gemenskap och välbefinnande.

Miljö och livsstil
- Hur livsmedel och andra varor produceras och transportera och hur de påverkar miljö
  och hälsa.
- Hur man kan hushålla med och ta vara på livsmedel och andra förbrukningsvaror i
  hemmet.
- Arbetsfördelning i hemmet ur ett jämställdhetsperspektiv.

Genomförande

Under en termin i åk 8

Bedömning

Genom praktisk matlagning och bakning.

Kursplanemål

Utveckla sin förmåga att

- planera och tillaga mat och måltider för olika sammanhang,
- hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och
- värdera val och handling i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar
   utveckling


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback