Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

4 - 5

Vad hände på 1600-talet? åk 4-5 vt 2020

Rabbalshede skola, Tanum · Senast uppdaterad: 15 mars 2020

Vad hände egentligen under 1600-talet? Vad betydde Gustav II Adolf och Kristina för Sverige? Hur påverkades Sverige av det 30-åriga kriget? Hur levde barn på 1600-talet? Fanns det häxor?

Syfte

Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande. Detta innebär en insikt om att det förflutna präglar vår syn på nutiden och därmed uppfattningen om framtiden. 

Mål

Du ska kunna
 • göra tankekartor som stöd till muntligt berättande.
 • berätta om några händelser i Gustav II Adolfs och Kristinas liv.
 • berätta  om hur barn hade det på 1600-talet.
 • förklara vad 30-åriga kriget betydde för Sverige.
 • berätta om häxorna.
 • berätta om livet på gården Hekullen.

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Så här ska vi arbeta:
 • Vi läser och lyssnar på texterna i historieböckerna.
 • Vi tränar på att sökläsa och svara på frågor.
 • Vi ser på film.
 • Vi skriver tankekartor.
 • Vi tränar på att berätta utifrån tankekartorna.
 • Vi arbetar både enskilt och i grupp.
 • Dessutom kommer vi att besök gården Hekullen tillsammans med Kville hembygdsförening och Västra Götalandsregionen.

Arbetet pågår under mars-april 2020.

 

Bedömning 

Du kommer att bli bedömd utifrån:
 • vad du åstadkommer på lektionerna.
 • dina kunskaper.
 • din förmåga att berätta, resonera och dra slutsatser.

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
1600-talet
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback