Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia, Religionskunskap

·

Årskurs:

4

Vikingatiden

Högastensskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 15 mars 2020

Vi kommer arbeta med och lära oss om vikingatiden

Mål

Målen med arbetsområdet är att du ska kunna:

 • beskriva människornas tro under vikingatiden (asatron)
 • beskriva kristendomens intåg under vikingatiden
 • beskriva hur människorna levde under vikingatiden
 • kunna göra jämförelser mellan vikingatiden och nutiden
 • förklara hur vi kan veta så mycket om vikingatiden
 • förklara betydelsen av vikingarnas resor, handel och plundring 

Arbetssätt

Du kommer att få:

 • genomgångar
 • läsa olika typer av texter
 • titta på filmer
 • besvara både muntliga och skriftliga frågor
 • vara delaktig i diskussioner
 • jobba både enskilt, par och grupp

Bedömning

 

 Jag kommer att bedöma din förmåga att:
 • delta aktivt i samtal och diskussioner,

 • hur du gör uppgifterna till arbetsområdet,

 • visa faktakunskaper,

 • din förmåga att skriftligt och muntligt kunna delge hur det som skedde då påverkar hur vi lever idag,


Läroplanskopplingar

Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.

Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.

Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.

Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.

Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.

Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.

Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.

Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.

Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.

Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback