Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7

Matematik åk 7, Längd, tid och samband, ht 19 och vt 20

Fågelskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 15 mars 2020

Hanna måste åka 18 km när hon vill besöka sin mormor. Hannas farmor bor 2,5 mil åt andra hållet. Hur långt från varandra bor Hannas mormor och farmor? Hur många meter längre är det till farmor än till mormor?

Till dig som elev:

Arbetsområdet

Hanna måste åka 18 km när hon vill besöka sin mormor. Hannas farmor bor 2,5 mil åt andra hållet. Hur långt från varandra bor Hannas mormor och farmor? Hur många meter längre är det till farmor än till mormor?

Mål

I det här kapitlet får du lära dig:

  • uttrycka längd och tid med lämpliga enheter
  • utföra beräkningar med tid
  • sambandet mellan sträcka, tid och hastighet
  • skapa tabeller för att sammanställa statistik
  • avläsa, tolka och rita diagram
  • ta reda på och välja lämpliga lägesmått i vardagliga sammanhang
  • förklara och motivera lösningar utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet

Arbetssätt

Vi arbetar med matematikboken X. Kapitel 3 s. 102-161.

En planering av arbetsområdet har du fått att klistra in i din matematikbok. Du tar ansvar för din utbildning genom att välja uppgifter efter din förmåga. Sammanlagt ska du lösa uppgifterna på två av fyra steg i varje avsnitt.

Efter varje kapitel görs en diagnos för att du ska få möjlighet att repetara det du inte är säker på.

Vi har prov på kap 3 och 4 efter att vi har arbetat med kapitel 4.

Bedömning

Bedömning av dina kunskaper görs muntligt under gemensamma genomgångar, vid gruppdiskussioner och vid enskilt arbete. Hur du redovisar dina tankegångar skriftligt bedöms i diagnoser och vid skriftliga prov.


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.

Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.

Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.

Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris matematik 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback