Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

ESE

Estetisk verksamhet

Söderportgymnasiet, Kristianstad · Senast uppdaterad: 23 september 2020

Ämnet ger eleverna förutsättningar att kommunicera tankar, ideer och känslor. Ämnet utvecklar också förmågan att använda konstnärliga tekniker, verktyg och material.

Estetisk verksamhet Bild:

Syfte:

Undervisningen i ämnesområdet estetisk verksamhet ska ge eleverna förutsättningar att utveckla

  • ·         Förmåga att genom eget skapande kommunicera tankar, idéer och känslor.
  • ·         Förmåga att välja och använda konstnärliga tekniker, verktyg och material.

 

Innehåll:

·       arbetar med material som används vid olika former av skapande, till exempel papper, och annat material.

·         Traditionella tekniker.

·         Färg, form och struktur.

·         Fotografering.

·         Från ide till färdig produkt.

·         Komposition av bilder för att förmedla tankar och känslor.

·         Historiska bilder och hur de är framställda.

·         Tagit del av samhällets kulturutbud, museer och utställningar.

 

 

Arbetssätt

·         Måla med tuschpennor, kritor och akrylfärg.

·         Måla på papper och duk.

·         Använda flera sorters material 

·         Besöka intressanta och för eleven intressanta besöksmål

·         Använda Ipads för fotografering, collage mmmmm

 

Bedömning:

·         Hur väl eleven utvecklat den förmåga, förståelse och kunskap som anges i läroplanen.

  


Läroplanskopplingar

Material som används vid olika former av skapande, till exempel lera, papper, tyg och trä.

Traditionella och digitala tekniker. Verktyg som används vid skapande av bilder och former.

Färg, form och struktur vid skapande i olika tekniker och material.

Arbetsgången i den skapande processen, från idé till färdig produkt.

Komposition av bilder för att förmedla tankar och känslor.

Några exempel på historiska bilder och former från olika kulturer och hur de är framställda.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback