Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

6

Måla med tyg / tavla åk6 vt-20

Bjäre skola, Båstad · Senast uppdaterad: 15 mars 2020

Utifrån inspirerande bilder och material skapar du med symaskin en textil bild med fantasi och personlig prägel. Den färdiga bilden monteras i en ram som du tillverkat i trä - och metallslöjden under höstterminen.

 

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

 

Utifrån instruktioner visar du att du kan skapa din textila bild med personlig prägel. Du pratar om din bild och ser möjligheter till utveckling i ditt arbete. Du visar engagemang i val av material och färgsammansättning som har betydelse för resultatet. Du resonerar kring val du gjort och hur det har påverkat det färdiga arbetet. Du visar att du kan se förtjänster och brister i slöjdarbetet.

 

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

  • Din förmåga att utifrån instruktioner formge och framställa enkla slöjdföremål.
  • Din förmåga att formulera och välja handlingsalternativ som leder arbetet framåt
  • Din förmåga att ge omdömen om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
  • Din förmåga att tolka slöjdföremåls uttryck och för då resonemang om symboler, färg, form och material.

 

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Vi tittar på inspirerande bilder och du ritar din bild.

Vi pratar om bilders betydelse och vad de uttrycker.

Vi diskuterar material, färger och hur viktigt det är med fantasi i arbetet.

Vi går igenom och övar symaskinens funktioner.

Vi går igenom och resonerar kring tekniken ”måla med tyg”.

Vi går igenom och resonerar kring dokumentationen av arbetsprocessen.

Vi pratar om förtjänster, brister samt ramens betydelse för det slutförda arbetet.DokumentationAvsnitt 7


Läroplanskopplingar

formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.

Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.

Hur symboler och färger används inom barn- och ungdomskulturer och vad de signalerar.

Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.

Matriser i planeringen
Textilslöjd
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback