Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

7

Jä VT-20 åk 7 Textilslöjd, yllebroderi med Graffiti tatuering MF/MB Ej avslutad!

Järnåkraskolan 4-9, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 15 mars 2020

Sittdyna, yllebroderi med Graffiti, tatuering med Tema respekt!

Sittdyna, yllebroderi med Graffiti tatuering

Mål för elev

 • Utveckla förmågan att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker.
 • Utveckla förmågan att välja och motivera tillvägagångssättet i slöjdarbetet utifrån syftet och arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter.
 • Utveckla förmågan att analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp.

Innehåll

Slöjdarbetets olika delar:

 • idéutveckling, övervägande, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
 • Slöjd och hantverk i Sverige och andra länder som uttryck för etniskt och kulturellt identitet. 
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet.

Genomförande

 • Yllebroderi med med tema respekt, "Graffiti tatuering" .
 • Skissa och formge en sittdyna utifrån "tema respekt" . 
 • Välj dekoration utifrån "tema respekt" det ska finnas minst en hand eller flera på sittdynan.
 • Du kommer att arbeta med materialet ull i tyg och garn.
 • Utveckla och genomföra det praktiska arbetet genom att brodera utifrån tema respekt, Graffiti tatuering
 • Dokumentera arbetet med bilder och text vid 2 tillfällen, innan utvecklingssamtal och efter arbetet är slutfört, på unikum/lärlogg/ämne - slöjd 
 • Arbetet kommer att pågå under en termin.

Bedömning

 • Förmågan att Formge och Framställa, en sittdyna genom yllebroderi.
 • Förmågan att välja och motivera tillvägagångssättet utifrån syftet med arbetet.
 • Förmågan att analysera och värdera arbetsprocessen med slöjdspecifika begrepp.

Kursplanemål

Syftet med undervisningen i ämnet slöjd ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förmågan att

 • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet, och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp,

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Jä Förenklad Bedömningsmatris Slöjd åk 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback