Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

8

Matris till området Ljus Da8E VT-20

Da Vinciskolan, Ale · Senast uppdaterad: 15 mars 2020

Ljus En summativ matris till området ljus VT20 Da18E


Läroplanskopplingar

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.

Ljusets utbredning, reflektion och brytning i vardagliga sammanhang. Förklaringsmodeller för hur ögat uppfattar färg.

Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.

Matriser i planeringen
Fysik år 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback