Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi, Svenska, Bild

·

Årskurs:

5

Norden

Stenhammarskolan 4-6, Flen · Senast uppdaterad: 15 mars 2020

I arbetsområdet Norden kommer du att få göra en resa runt i de nordiska länderna och lära dig mycket spännande om våra grannar. I ämnet geografi kommer du lära dig om naturlandskap, kulturlandskap, naturtillgångar, geografiska ord och kartor. 

Norden

Arbetssätt:
Vi kommer att titta på filmer, läsa faktatexter, arbeta med olika frågeställningar och kartkunskap. 

Du kommer att få visa dina kunskaper genom din aktivitet under lektionerna samt genom ett skriftligt prov.

Konkretiserade mål:
Du ska
* kunna beskriva och göra jämförelser om Nordens natur och naturtillgångar 
* kunna förstå skillnaden mellan natur- och kulturlandskap
* kunna förstå några orsaker och konsekvenser till den nordiska befolkningsfördelningen 
* kunna placera ut de nordiska länderna, några stora nordiska städer samt  nordens högsta berg. Hav, och några sjöar. 
* kunna jämföra fakta från tabeller och kartböcker.
* kunna några viktiga geografiska begrepp för arbetsområdet


Läroplanskopplingar

analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,

utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.

Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.

Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.

Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.

Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback