Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

F - 3

Projekt om kärlek för MM mandarin group i Fridaskola

CFL - Centrum för flerspråkigt lärande, Härryda · Senast uppdaterad: 15 mars 2020

Vi arbetat temat om kärlek under 19-20 läsåret i Härryda Kommun. I Vecka 12 till V14 kommer du att göra ett projekt om kärlek.

Vad kommer du göra?

Projekt-poster om kärlek till landet-Kina

Hur ska du göra en poster?

 1. Step 1: Get the right size of poster paper and design the title of your poster------to grab attention,  
 2.             -  You can create the name of your poster,  and write Your Name as well.

   -  Write it first in pencil and then use colour pens.   

 3. Step 2: Design your poster layout. Your audience needs to take in the message of your poster at a glance. 
 4.              -  You can think about what you will have in your poster, something typical in the country.
 5. Step 3: Choose your graphics. 
 6.            -  Draw the flags of where you are from, it could be the Kina and Sweden, or Great Britain and China and so on.. 
 7. Step 4: Use color in your poster. ... 
 8. Step 5: Include text into your poster.
 9.                 You can use lined paper to do this and then cut round your text to put it on your poster. 

       Include:-

       Your name.

       Where are you and your parents from.

        Your name.  

 10.      1. You can use your imagination to draw everything associated with your home country, like the symbolic architecture, like        your favourite food, etc. You can use lined paper to do this and then cut round your text to put it on your poster. 

   

  1. At last each of students will present your idea about the poster.

       3. Now finish decorating your poster. You can decorate it using-  “Kärlek till landet”- as your theme. 


Läroplanskopplingar

Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.

Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.

Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.

Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback