Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

9

War & Peace

Västra skolan, Falun · Senast uppdaterad: 15 mars 2020

Under de kommande veckorna kommer vi att arbeta med arbetsområdet War and Peace. Vi kommer bland annat arbeta med kapitlet ”War and Peace” i läroboken Good Stuff D. Kapitlet består av fyra texter som handlar om konflikter i mänskliga relationer, i kriget i Bosnien, konflikten och fredsprocessen i Öst Timor samt tyskarnas invasion av Polen under andra världskriget. Utöver arbetet med texterna kommer vi att gå igenom en del grammatik. Arbetsområdet avslutas med ett skriftligt prov.

Syfte (utdrag ur Lgr 11)

Syftet med arbetsområdet är att du ska få utveckla din förmåga att:

 • Tolka och förstå innehållet i talad engelska och i olika slags texter

 • Formulera dig och kommunicera i tal och skrift

 • Använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd

 • Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelskan används

Centralt innehåll

 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden

 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.

 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner

 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar

Genomförande

* Vi kommer att läsa texter i Good Stuff D som berör händelser både vardag och samhället i stort. 

* Vi kommer att diskutera etiska/moraliska problem såsom lag och rätt.

* Vi arbetar med texterna utifrån egna erfarenheter och åsikter och för att kunna sätta sig in i olika händelser. 

Bedömningsunderlag/redovisning

 • Muntliga diskussioner kring temat ”War and Peace”

 • Skriftliga arbetsuppgifter som det arbetas med både hemma och under lektionerna.

 • Ett skriftligt prov där du påvisar den kunskap du lärt dig samt att du förstått den grammatik vi gått igenom. 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Engelska: War & Peace, Åk 9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback